Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0096 77e1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viainaya inaya
0798 cb4a
Reposted from4777727772 4777727772 viadrunkwhipster drunkwhipster
3473 4a90 500
Reposted frommangoe mangoe viabudas budas
Reposted fromFlau Flau viabudas budas
1053 d041 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viaskynetpizza skynetpizza
4067 01f4
Soviet space dogs Belka and Strelka at their first press conference upon returning from space 
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viatfu tfu
4657 75e3
Reposted fromdivi divi
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viatheotherjames theotherjames
[#23996 sayin' - source link]
Reposted fromzungud zungud viaanuszka anuszka

– Co byś powiedział sobie młodemu? – pyta Katarzyna Bielas prof. Vetulaniego.

– Mama po moim urodzeniu powiedziała, a jak dorosłem, powtórzyła: „Obyś był dobry i szczęśliwy”. Wydaje mi się, że szczęście jest najważniejsze. Gdy ludzie życzą mi dużo zdrowia, mówię im, że na „Kursku” wszyscy byli zdrowi, ale potonęli, bo szczęścia nie mieli.

— haloziemia
Reposted fromkyte kyte viafuckall fuckall


I hate Unicorns
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Za szmal kupujesz obecność, a nie uczucia. 
Kupujesz wsady, nie wierność. Kupujesz to, że inni patrząc na nią, na jej uda, cycki, kieckę, biżuterię i samochód, za które zapłaciłeś, myślą TEN TO DOPIERO MA SZCZĘŚCIE. 
Ale, ziomek, cały czas obowiązuje zasada: „kupujesz ozdobę, dostajesz ozdobę”.  Nie wierność, miłość oraz przywiązanie. 
Bo, widzisz, kobieta to taka dziwna istota, że nie szanuje tego, który tylko płaci. Bo sama kasa to, mój misiu, za mało. Czasami zdarza się nawet taka, że kocha kogoś, kto jej nic nie daje, a wszystko zabiera: kasę, figurę, szacunek do siebie, pewność siebie i blask oczu. 
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
pinting by Serge Marshennikov
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaARTdisorder ARTdisorder
0085 b766 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacolours colours
7729 6a35 500
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis
6629 5e06
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaanuszka anuszka
5294 7992 500
3623 43ed 500
Reposted fromqb qb viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl