Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

22:38
4657 75e3
Reposted fromdivi divi
7cm
16:27
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viatheotherjames theotherjames

August 26 2017

7cm
21:57
[#23996 sayin' - source link]
Reposted fromzungud zungud viaanuszka anuszka
7cm
21:57

– Co byś powiedział sobie młodemu? – pyta Katarzyna Bielas prof. Vetulaniego.

– Mama po moim urodzeniu powiedziała, a jak dorosłem, powtórzyła: „Obyś był dobry i szczęśliwy”. Wydaje mi się, że szczęście jest najważniejsze. Gdy ludzie życzą mi dużo zdrowia, mówię im, że na „Kursku” wszyscy byli zdrowi, ale potonęli, bo szczęścia nie mieli.

— haloziemia
Reposted fromkyte kyte viafuckall fuckall
7cm
21:54


I hate Unicorns
7cm
21:42
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
7cm
21:40
7cm
21:39
Za szmal kupujesz obecność, a nie uczucia. 
Kupujesz wsady, nie wierność. Kupujesz to, że inni patrząc na nią, na jej uda, cycki, kieckę, biżuterię i samochód, za które zapłaciłeś, myślą TEN TO DOPIERO MA SZCZĘŚCIE. 
Ale, ziomek, cały czas obowiązuje zasada: „kupujesz ozdobę, dostajesz ozdobę”.  Nie wierność, miłość oraz przywiązanie. 
Bo, widzisz, kobieta to taka dziwna istota, że nie szanuje tego, który tylko płaci. Bo sama kasa to, mój misiu, za mało. Czasami zdarza się nawet taka, że kocha kogoś, kto jej nic nie daje, a wszystko zabiera: kasę, figurę, szacunek do siebie, pewność siebie i blask oczu. 
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea
7cm
21:36
pinting by Serge Marshennikov
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaARTdisorder ARTdisorder
7cm
21:35
0085 b766 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viacolours colours
7cm
21:31
7729 6a35 500
Reposted fromtfu tfu viaDeborahCurtis DeborahCurtis
7cm
21:31
6629 5e06
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaanuszka anuszka
7cm
21:30
5294 7992 500
7cm
21:28
3623 43ed 500
Reposted fromqb qb viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
7cm
21:27
Photorealistic Paintings by Louis Treserras
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaARTdisorder ARTdisorder
21:23

Missing right parenthesis


/* by The coding love */

7cm
21:21
7cm
21:17
5400 2502 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viakjuik kjuik
7cm
21:16
6991 3e07
Reposted fromcontroversial controversial viaoll oll
7cm
21:15
7238 ab75 500
Reposted fromRemulaner Remulaner viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl